Nieuwsbrief Ontwikkeladvies 45-plussers Augustus 2019

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief over het ontwikkeladvies voor 45-plussers.

Het gaat goed met het Ontwikkeladvies!
Steeds meer werkenden van 45 jaar en ouder weten de weg naar het Ontwikkeladvies te vinden. Al meer dan 10.000 werkenden hebben dankzij deze regeling een persoonlijk Ontwikkelplan gekregen. Voorlopig is er voldoende budget voor nog een heleboel declaraties. Hoeveel precies? Dat kunt u checken op de website (https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/tijdelijke-subsidieregeling-ontwikkeladvies-voor-vijfenveertigplussers/stand-van-zaken-subsidieplafond).
De subsidieregeling eindigt op 10 januari 2020; dan moet het traject zijn afgerond en uw declaratie binnen zijn.

Vertraging in de afhandeling van declaraties
Het succes van de regeling heeft ook een keerzijde. Het lukt op dit moment namelijk niet om declaraties binnen drie weken af te handelen. We verwachten vanaf begin september een inhaalslag te kunnen maken. Op de website (zie de link hierboven) geven we aan hoe oud de declaraties zijn die we op dit moment behandelen. Alle declaraties worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Het Ontwikkeladvies moet lonen, ook voor de loopbaanadviseur!
Een declaratie kan alleen worden ingediend door een loopbaanadviseur die voor zichzelf werkt (zzp’er) of door de werkgever waarbij die loopbaanadviseur in dienst is. Dat staat in artikel 1 van de subsidieregeling. Het is dus niet mogelijk om als bureau een zelfstandig loopbaanadviseur in te huren om een Ontwikkeladviestraject te doen.
Daarmee willen we bereiken dat het subsidiebedrag zoveel mogelijk besteed wordt aan het Ontwikkeladvies zelf en niet aan vergoedingen en fees voor tussenpersonen.

Bij de declaratie wordt gevraagd te bevestigen dat de loopbaanadviseur aan de voorwaarden voldoet. Dus ofwel als zzp’er voor zichzelf werkt, ofwel in loondienst is bij het bedrijf dat de declaratie doet.  We hebben helaas geconstateerd dat in een aantal gevallen het declarerende bedrijf verklaard heeft dat de loopbaanadviseur bij hen in dienst is, terwijl dat niet het geval is.

Wij vinden het erg vervelend dat we blijkbaar niet altijd kunnen uitgaan van de juistheid van hetgeen bij de declaratie is verklaard. Daarom zullen we extra scherp gaan controleren op dit aspect. We kunnen u vragen extra bewijs te leveren van het bestaan van de dienstbetrekking, bijvoorbeeld door het tonen van een loonstrook. Declaraties die niet aan de voorwaarden voldoen of waarvan niet kan worden vastgesteld dat ze aan de voorwaarden voldoen, zullen we afwijzen. En eerder afgegeven beslissingen zullen worden herzien.

Eventueel kan daarna alsnog de declaratie worden ingediend door de rechthebbende.

Het laatste nieuws vindt u op de website
Sinds januari is er nieuwe website over het Ontwikkeladvies: https://www.hoewerktnederland.nl/persoonlijk-ontwikkeladvies . De informatie op deze site wordt geregeld aangevuld en vernieuwd.
Neem eens een kijkje en laat u inspireren door de verhalen van deelnemers.

Vragen?
Vragen, opmerkingen, etc., kunt u nog steeds kwijt via onze mailbox: Ontwikkeladvies45plus@minszw.nl