Stand van zaken subsidieplafond

Op deze pagina treft u de stand van zaken aan omtrent het subsidieplafond.

De vermelde registraties zijn de trajecten die bij Regioplan zijn aangemeld. Daarnaast treft u ook een overzicht aan van de gedeclareerde trajecten die reeds zijn beschikt en zijn goedgekeurd door UVB.

Stand van zaken subsidieplafond perĀ 10 juniĀ 2019

Let op: De hierboven gegeven stand van zaken uitputting subsidieplafond betreft de stand op genoemde datum. Het nog beschikbaar zijn van subsidiebudget op dat moment is geen garantie dat het subsidieplafond op het moment van uw subsidieaanvraag nog niet overschreden zal zijn.