Stand van zaken subsidieplafond

Op deze pagina treft u de stand van zaken aan omtrent het subsidieplafond.

De regeling Ontwikkeladvies is gelukkig erg succesvol. Er zijn inmiddels ruim 25.000 trajecten geregistreerd en het subsidieplafond is in zicht. Als u nu een nieuw traject start, is de kans groot dat u geen subsidie krijgt na het indienen van de declaratie.  Wij adviseren u daarom om geen nieuwe trajecten te starten, maar lopende trajecten af te ronden en de declaraties van al afgeronde trajecten zo snel mogelijk in te dienen.

Op dit moment zijn we bezig met het beoordelen van de declaraties die ingediend zijn in week 44 (28-10-2019 t/m 03-11- 2019). 

Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u ons mailen of bellen via 070-3152330.

Subsidieregeling

Stand van zaken subsidieplafond per 12 december 2019