Wijziging tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers per 28 december 2018

De subsidieregeling is gewijzigd, waardoor nu alle medewerkers (ongeacht hun beroep) in aanmerking kunnen komen voor deze regeling.

Voorwaarde is wel dat deze gemiddeld minimaal 12 uur per week werkzaam zijn.
 

In dit document vind je alle wijzigingen.