Aanvragen

Wanneer u de subsidieaanvraag wilt indienen, moet u zich registreren op het Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid. Let op:dit is een andere registratie dan de registratie van het adviestraject of training die u gedaan heeft of moet doen op Ontwikkeladvies45plussers.

Heeft u nog geen account op het Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid? Dan maakt u een account aan via Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid. Met dit account kunt u meteen een verzoek indienen om als aanvrager geregistreerd te worden. In het digitale aanvraagportaal kunt u vervolgens binnen vijf werkdagen onder ‘Mijn registraties’ zien of u als aanvrager bent geregistreerd.

In de Handleiding Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid vindt u een introductie op het subsidieportaal. De handleiding bevat screenshots met korte toelichtingen.
Vergeet u daarbij niet in het subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid te registreren als aanvrager voor Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers.

Na registratie op het subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid kunt u een aanvraag indienen.
Let op: Een nieuwe registratie kunt u indienen in het tab ‘Mijn registraties’ door te kiezen voor ‘Nieuwe registratie’. Volg hier vervolgens de aanwijzingen op en verstuur de nieuwe registratie.

Met uw inlognaam en wachtwoord krijgt u direct toegang tot het subsidieaanvraagformulier.

Aanvragen

Subsidie kan achteraf worden aangevraagd door loopbaanadviseurs die aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals vermeld staat in artikel 3 van de Subsidieregeling.

1. Aanvragen
Het aanvraagtijdvak staat open  van 26 maart 2018 9:00 uur tot 10 januari 2020 17:00 uur. Voor het aanvragen van de subsidie gelden een aantal eisen. Buiten deze periode is het niet mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Let op: aanvragers kunnen al vanaf 5 december 2017 starten met het geven  van ontwikkeladviestrajecten (aan werkenden) c.q. geven van ontwikkeltrainingen (aan leidinggevenden). Het is echter pas mogelijk vanaf 26 maart 2018 om de subsidieaanvraag bij Uitvoering Van Beleid in te dienen.

2. Beoordeling
Uitvoering Van Beleid beoordeelt of de ingediende subsidieaanvraag aan de gestelde voorwaarden voldoet. Als de aanvraag is ingediend ontvangt u uiterlijk binnen 22 weken een vaststellingsbeschikking, waarna toegekende subsidie wordt uitbetaald. In de praktijk zal ernaar gestreefd worden om vaststellingsbeschikkingen eerder af te geven dan de genoemde periode van 22 weken. Voldoet de aanvraag niet aan de voorwaarden, dan krijgt u een herstelmogelijkheid. De aanvrager wordt dan in de gelegenheid gesteld om binnen 14 dagen te reageren op deze brief, waarna er een definitief besluit volgt in de vorm van een vaststellingsbeschikking.

3. Subsidieplafond

Voor het verstrekken van Ontwikkeladviezen aan werkenden en de trainingen voor leidinggevenden is een beperkt subsidiebudget beschikbaar. Als het uitgekeerde subsidiebedrag van een doelgroep het beschikbare subsidieplafond heeft overschreden vindt geen subsidietoekenning meer plaats.

Het is belangrijk dat Uitvoering Van Beleid beschikt over de juiste rekeninggegevens voor het betalen van de subsidie. Het controleren of wijzigen van uw gegevens kan via het Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid.