Subsidieplafond NL leert door met inzet van scholing bereikt

Op 16 november 2020 heeft de Minister van SZW vanuit de ‘Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing’ aan 14 opleiders subsidie toegekend. Met deze NL leert door subsidie kunnen zij kosteloos leerpakketten, abonnementen, cursussen en trainingen aanbieden.

Binnenkort komen nog meer cursussen en opleidingen beschikbaar. Met deze subsidieverlening is het beschikbaar budget volledig benut. Dat heeft tot gevolg dat de overig ontvangen aanvragen vanwege het bereiken van het subsidieplafond zullen worden afgewezen. De betrokken aanvragers ontvangen hiervan zo snel mogelijk bericht.

Een bericht over het beschikbare opleidingsaanbod en de wijze waarop deelnemers kunnen aanvragen vindt u door bijgevoegde link te volgen: hoe maak ik gebruik van online scholing?