Aantal binnengekomen aanvragen NL leert door met inzet van scholing

Op 1 oktober om 09.00 uur is het eerste tijdvak van de regeling NL leert door met inzet van (online) scholing opengegaan voor opleiders en opleiderscollectieven.

Er zijn na één week in totaal 81 aanvragen binnengekomen en is er voor € 81,5 miljoen aan subsidie aangevraagd. Er is voor dit tijdvak in totaal € 17 miljoen beschikbaar. Als dit subsidieplafond is bereikt, worden de overige aanvragen afgewezen. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Het aanvraagtijdvak staat nog open tot 15 oktober 17.00 uur, maar het budget is ruim overvraagd. U wordt geadviseerd om geen nieuwe aanvraag meer in te dienen, omdat verwacht wordt dat met de aanvragen die nu zijn ingediend het subsidieplafond ruimschoots bereikt zal worden.

Op 2 november 2020 om 09.00 uur zal het tweede tijdvak opengaan voor samenwerkingsverbanden. Ook voor dit tijdvak is € 17 miljoen beschikbaar.