Aanvragen

Adoptieouders die interlandelijk een kind hebben geadopteerd, krijgen onder voorwaarden een tegemoetkoming in de kosten. De tegemoetkoming wordt eenmalig uitgekeerd en is een vast bedrag van € 3.700,- per adoptiekind.

Tegemoetkoming aanvragen

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming adoptiekosten, geldt een aantal criteria. Deze vindt u op de pagina Overzicht Aanvraagcriteria.

Een aanvraag doet u via het Subsidieportaal van Agentschap SZW.  

Wanneer u via het subsidieportaal een aanvraag indient, geldt het volgende voor u:

  • U bent getrouwd en was dit tijdens het adoptieprocedure ook.
  • U bent alleenstaande of u was dit tijdens het adoptieprocedure.

Bij het indienen van de aanvraag heeft u de volgende gegevens nodig:

  • Uw DigiD inloggegevens (wachtwoord en sms-verificatie).
  • Uw rekeningnummer (tenaamstelling van de aanvrager wiens DigiD wordt gebruikt).
  • IBAN en BIC-codes van uw bank.
  • Het Burgersservicenummer (BSN) van uw partner en geadopteerde kind(eren).
  • Het BKA-nummer (dit is het nummer dat u hebt gekregen van het bemiddelingsbureau en bestaat uit het jaartal en kwartaal waarin u de adoptieprocedure bent gestart en een vier-cijferig volgnummer).

U wordt gevraagd uw e-mailadres in te vullen. Na succesvolle verzending van de aanvraag ontvangt u hiervan een kopie. Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag, stuurt Agentschap SZW u de beschikking toe. Wordt de tegemoetkoming toegekend, dan ontvangt u uiterlijk 6 weken na ontvangst van de beschikking, het bedrag op uw rekening.

Aanvragen per post

Aanvragen per post is uitsluitend mogelijk als:

  • U in het buitenland woont en geen DigiD heeft.
  • U tijdens de adoptieprocedure getrouwd was, maar u nu gescheiden bent.
  • U tijdens de adoptieprocedure een geregistreerd partnerschap had, maar dit is nu beëindigd.

Het aanvraagformulier vindt u in de rechterkolom. Dit dient u volledig in te vullen en naar Agentschap SZW te sturen. Mocht u gescheiden zijn of het geregistreerd partnerschap is beëindigd, dan bent u verplicht het instemmingsformulier als bijlage mee te sturen.

In alle andere situaties vraagt u de tegemoetkoming digitaal aan via het Subsidieportaal van Agentschap SZW.