Opening nieuw aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen

Op 1 september 2023 start een nieuw aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen. Het aanvraagtijdvak loopt van vrijdag 1 september 2023 9:00 uur tot en met donderdag 28 september 2023 17:00 uur.

Per aanvrager kunt u in het aanvraagtijdvak maximaal één subsidieaanvraag indienen. De behandelvolgorde van de aanvragen wordt bepaald door middel van een loting. U dient zich vooraf te registreren.

Belangrijk om te weten, is dat alleen volledige aanvragen in behandeling worden genomen. U kunt hier nog meer informatie vinden over de vereisten voor een volledige aanvraag.

Wat is er veranderd?

Een nieuwe weigeringsgrond is aan de regeling toegevoegd

De weigeringsgrond voorkomt dat aanvragers subsidie kunnen aanvragen voor activiteit a of c, op het moment dat de aanvrager nog een project voor activiteit a of c heeft lopen. Dit betekent dat een nieuwe aanvraag voor activiteit a of c pas kan worden aangevraagd nadat het lopende project is afgerond, de einddeclaratie is ingediend en de subsidie door Uitvoering Van Beleid (UVB) is vastgesteld. Aanvragers kunnen wel een andere activiteit aanvragen. 

Format activiteitenplan en begroting gewijzigd

Het format activiteitenplan is vanwege de nieuwe weigeringsgrond gewijzigd. De nieuwe versie zal uiterlijk 24 augustus jl. op de website verschijnen. Zorg ervoor dat u altijd de laatste versie van de documenten van onze site downloadt. Dit geldt in het bijzonder voor de format begroting, welke tevens is aangepast voor dit tijdvak en te vinden is op onze website.