Opening nieuw aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen

Op 1 september 2022 start een nieuw aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen. Het aanvraagtijdvak loopt van 1 september 9:00 uur t/m 30 september 17:00 uur.

Een aanvrager kan per aanvraagtijdvak maximaal één subsidieaanvraag indienen. Indien er meer subsidie wordt aangevraagd dan het beschikbare budget, dan wordt de behandelvolgorde van de aanvragen bepaald door middel van loting. Het moment van het indienen van en aanvraag is niet bepalend.

Let op: alleen volledige aanvragen zullen in behandeling worden genomen. Volg de link om na te gaan waar een volledige aanvraag uit bestaat.