Informatiebijeenkomst SLIM-regeling voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven 19 mei 2022

Samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert Katapult op 19 mei 2022 van 14.30-16.00 uur een online informatiebijeenkomst over de SLIM-subsidie voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven. Deze subsidieregeling helpt ondernemers bij het creëren van een scholings- en ontwikkelingscultuur in hun bedrijf. Hoe is een verdere ontwikkeling van werknemers en van jezelf in te zetten voor een beter bedrijfsresultaat en betere werknemers?

De SLIM-subsidie (tijdvak juni 2022)

Deze SLIM-subsidie is bedoeld voor twee doelgroepen: samenwerkingsverbanden mkb en grote bedrijven uit de seizoensectoren (horeca, landbouw en recreatie). Het gedurende de loopbaan blijven ontwikkelen is nodig om werknemers goed inzetbaar te houden en ervoor te zorgen dat mensen hun werk leuk en uitdagend blijven vinden. De SLIM-subsidie ondersteunt onder meer mkb-ondernemers bij hun inspanningen om het Leven Lang Ontwikkelen in hun bedrijf voor elkaar te krijgen.

Volg de link om meer informatie te bekijken over de activiteiten waar mkb-ondernemers (zelfstandig of als deelnemer in een samenwerkingsverband met bijvoorbeeld een brancheorganisatie, onderwijsinstelling, O&O-fonds, of een werknemers- of werkgeversvereniging) SLIM-subsidie voor kunnen aanvragen.
 
Op 1 juni 2022 start een nieuw aanvraagtijdvak voor samenwerkingsverbanden.

Aanmelden online informatiebijeenkomst 19 mei 2022

Meld je aan voor de informatiebijeenkomst van 19 mei a.s. via: Informatiebijeenkomst Subsidieregeling SLIM voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven (wijzijnkatapult.nl)

Vragen?

E-mail naar SLIM@ptvt.nl of kijk op: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim/aanvragen 

Katapult voert een kennis- en ondersteuningsprogramma voor aanvragers van de SLIM-subsidie uit. Katapult is een netwerk van meer dan 450 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het ministerie van SZW en Uitvoering Van Beleid werken nauw samen met Katapult.
Meer informatie over het kennis- en ondersteuningsprogramma SLIM vind je op de website:
Leren en ontwikkelen in het mkb (wijzijnkatapult.nl .