SLIM-regeling: accountantsprotocol herzien

Na overleg met de NBA (Nederlandse Beroepsvereniging voor Accountants) is het accountantsprotocol voor de SLIM-regeling aangepast.

Naast enkele tekstuele aanpassingen is de belangrijkste wijziging die van paragraaf 2.2.
Hierin staat dat, voor wat betreft de volledigheid van de eventuele andere overheidsfinanciering (subsidies) en inkomsten in de subsidieverantwoording, de accountant mag steunen op een aan hem gerichte daartoe strekkende vormvrije verklaring van de (hoofd)aanvrager. Deze verklaring moet gedateerd en ondertekend zijn door het bevoegde management van de (hoofd)aanvrager). Deze hoeft niet mee gestuurd te worden bij de indiening van de einddeclaratie. 

Volg de link naar de Pdf van het herziene accountantsprotocol.