SLIM-regeling: aanvraagtijdvak open voor samenwerkingsverbanden en voor grootbedrijven in de sectoren horeca, landbouw en recreatie.

Op 1 april jl. opende een nieuw aanvraagtijdvak voor de SLIM-regeling. Dit aanvraagtijdvak is voor samenwerkingsverbanden en voor grootbedrijven in de sectoren horeca, landbouw en recreatie.

In een samenwerkingsverband dienen ten minste twee mkb-ondernemers deel te nemen, eventueel aangevuld met bijvoorbeeld een branchevereniging of onderwijsinstelling. Grootbedrijven kunnen een aanvraag indienen als zij vallen onder een van de codes van de Standaard Bedrijfsindeling van het CBS, opgenomen in de bijlage bij de regeling. Op deze pagina vindt u een samenvatting van de aanvraagcriteria.

Voor dit aanvraagtijdvak is er een apart telefoonnummer en e-mailadres geopend:

Telefoon: 070 315 23 20

Email: slimsamenwerken@minszw.nl