Menukaart en Handleiding projectadministratie SLIM-regeling beschikbaar

Op 3 en 17 februari 2020 organiseerde het ministerie van SZW twee drukbezochte voorlichtingsbijeenkomsten over de SLIM-regeling. Aanwezig waren onder meer mkb-ondernemers, subsidieadviseurs en loopbaanadviseurs.

Het ministerie gaf een toelichting op de achtergronden van de regeling en de mogelijke activiteiten. Daarnaast volgde een uiteenzetting over de subsidievoorwaarden en aanvraagcriteria. Vanuit de zaal waren er tientallen vragen. De vragen en antwoorden van de bijeenkomsten vindt u terug op onze website. Het ministerie van SZW stelde bovendien een menukaart op van de subsidiabele activiteiten. Ook deze vindt u op de website. Tot slot is de handleiding voor de projectadministratie beschikbaar op de pagina ‘Bijlagen en downloads’.