Ik ben nog in dienst bij de werkgever bij wie ik destijds langdurig ziek ben geweest. Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Nee. De financiële schade ontstaat pas bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Dan mogen overgebleven vakantiedagen (het wettelijk minimum) pas worden uitbetaald. Zolang u de financiële schade niet heeft geleden, komt u niet in aanmerking voor de schadevergoeding. Het krijgen van te weinig vakantiedagen tijdens een ziekteperiode, wordt zonder aantoonbare financiële schade niet gecompenseerd.