Hoe weet ik of mijn claim is verjaard?

Gelet op de uitspraken van de Hoge Raad hanteren we de volgende termijnen voor verjaring: de uiterste datum waarop een claim kan worden ingediend, is 23 november 2016. Dit is 20 jaar na de eerste dag waarop de Europese richtlijn geïmplementeerd moest zijn in de Nederlandse wetgeving.

Naast deze algemene termijn van 20 jaar geldt ook een verjaringstermijn van 5 jaar per claim. Op 20 januari 2009 (arrest Schultz-Hoff arrest van het Europese Hof van Justitie) was duidelijk dat de Europese richtlijn niet goed in de Nederlandse wet was geïmplementeerd, en dat de Nederlandse Staat hier mogelijk voor aansprakelijk gesteld kon worden. De verjaringstermijn van 5 jaar gaat vanaf deze datum lopen op het moment dat de schade bekend is (dwz bij het einde van het dienstverband en het uitbetalen van de resterende vakantiedagen). Concreet betekent dit:

• Bij een einde van de arbeidsovereenkomst voor of op 20 januari 2009, is de claim uiterlijk op 20 januari 2014 ingediend.

 • Bij een einde van de arbeidsovereenkomst na 20 januari 2009, is de claim uiterlijk 5 jaar na de datum van het einde van het dienstverband ingediend (waarbij 23 november 2016 de uiterste datum is voor het indienen van de claim).