Op mijn laatste loonstrookje staat ‘uit dienst’ vermeld. Telt dit als bewijs van het einde van de arbeidsovereenkomst?

Nee. U heeft een ontslagbrief of verklaring van de werkgever nodig om aan de tonen dat u niet meer in dienst bent. De vermelding ‘uit dienst’ op een loonstrookje is hiervoor onvoldoende.