Als ik vakantiedagen heb opgenomen, of deze reeds zijn uitbetaald door mijn werkgever, komen deze dan alsnog in aanmerking voor een schadevergoeding?

Nee, alleen het wettelijke minimum aantal vakantiedagen dat u ten onrechte niet uitbetaald hebt gekregen kan in aanmerking komen voor een schadevergoeding.