Hoe kom ik erachter of de schadevergoeding van invloed is op mijn uitkeringen/toeslagen/eigen bijdragen?

Als u in aanmerking komt voor een schadevergoeding, ontvangt u van ons een schikkingsvoorstel waarin het bedrag wordt genoemd. U kunt vervolgens bij de betreffende instantie(s) navragen wat het effect van de schadevergoeding zal zijn voor uw uitkering/toeslagen/eigen bijdrage. Als u de schadevergoeding wilt ontvangen, ondertekent u de vaststellingsovereenkomst en stuurt u deze op naar het Agentschap SZW. Het Agentschap SZW maakt de schadevergoeding pas over als de door u ondertekende vaststellingsovereenkomst is binnengekomen.

De schadevergoeding zal alleen van invloed zijn op uitkeringen/toeslagen/eigen bijdragen waarbij gekeken wordt naar de omvang van uw vermogen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de bijstandsuitkering en voor de eigen bijdrage Zorg vanuit de Wlz.