Moet ik kopieën of originele papieren opsturen?

U kunt kopieën opsturen. Let erop dat duidelijk is dat de documenten op u betrekking hebben en dat de datum en opsteller (bijvoorbeeld uw werkgever of het UWV) goed te lezen zijn.