Welke loonstrookjes moet ik insturen?

We berekenen de schadevergoeding op basis van uw laatst verdiende loon. Dat betekent dat we graag uw laatste loonstrookje ontvangen. Heeft u dat niet meer, dan kunt u ook een eerder loonstrookje opsturen. Let op: in het tweede ziektejaar kan het zijn dat u slechts 70% van uw loon uitbetaald kreeg. Als dit bij u het geval was en op de loonstrook niet duidelijk vermeld staat, stuurt u dan ook een oudere/ander loonstrook mee waarop 100% van uw loon staat. De schadevergoeding wordt gebaseerd op 100% van uw laatstverdiende loon.