Schadeclaims voor gemiste vakantiedagen in behandeling

Het Agentschap SZW behandelt namens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schadeclaims van werknemers die bij ontslag na langdurige ziekte te weinig vakantiedagen uitbetaald hebben gekregen.

Alle claims, die tot februari 2016 zijn ingediend, zijn inmiddels inhoudelijk in behandeling genomen. Dit betekent dat er voor die claims een schikkingsvoorstel, een afwijzing of een verzoek om de claim verder aan te vullen is verzonden.

De dossiers worden zoveel als mogelijk opgepakt op volgorde van de datum van ontvangst van de claim, waarbij ook het moment van aanvullen wanneer de claim niet volledig onderbouwd is betrokken wordt in het bepalen van de volgorde. Via de website van het Agentschap SZW wordt u op de hoogte gehouden over de voortgang van de afwikkeling per kalenderjaar.

Meer informatie over ingediende schadeclaims en het indienen van nieuwe schadeclaims vindt u op de pagina over de regeling schadeclaims vakantiedagen.