Handleiding projectadministratie (HPA)

De Handleiding Projectadministratie (HPA) bevat concrete handreikingen voor het inrichten van de projectadministratie om u te helpen te voldoen aan de administratieve voorschriften uit de subsidieregeling.

Zo vindt u duidelijke opsommingen van bewijsmiddelen om de kosten aan te tonen die voor subsidie in aanmerking komen. Volgt u de aanpak uit de HPA, dan kunt u erop vertrouwen dat u aan de eisen uit de subsidieregeling voldoet.

De HPA geeft u de ruimte om zelf invulling te geven aan de projectadministratie. Bijvoorbeeld door deze aan te laten sluiten op uw eigen administratie. Stem dit vooraf af met uw accounthouder bij Uitvoering Van Beleid, zodat u later niet voor vervelende ‘verrassingen’ komt te staan. Het risico dat de verantwoording niet voldoet aan de regelgeving ligt namelijk bij de subsidie-ontvanger.

Europese verordeningen over het ESF

De REACT-EU paragraaf binnen de ESF-subsidieregeling is gebaseerd op Europese Verordeningen, waaronder gewijzigde Verordening EU Nr. 1303/2013 van het Europees Parlement.