Zijn de uitvoeringskosten van een verlofspaarregeling door een externe partij subsidiabel?

Het laten uitvoeren van een verlofspaarregeling bij een externe partij is bedoeld om de werkende extra zekerheid te verschaffen, bijvoorbeeld bij faillissement van een werkgever of bij overstap naar een andere werkgever. De werkende behoudt dan het opgespaarde verlof. Ook kunnen vooraf afspraken gemaakt worden over de indexatie van de waarde van de verlofuren. De uitvoeringskosten door de externe partij zijn niet subsidiabel. Ook niet tijdens de opstartfase omdat deze niet tot een van de subsidiabele activiteiten van de MDIEU behoren.

Let op! Aan deze veel gestelde vragen en antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze vragen en antwoorden is deze wet- en regelgeving altijd leidend.