Zijn de loonverletkosten van deelnemers aan activiteiten subsidiabel?

De loonverletkosten zijn niet subsidiabel. Zie ook artikel 20, onderdeel h van de regeling. Het percentage voor de overhead is in de regeling iets hoger vastgesteld om de aanvragers financieel tegemoet te komen. Zie ook artikel 19, onderdeel e en f.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.