Zijn de kosten voor verbruiksgoederen subsidiabel?

De kosten voor verbruiksgoederen zijn niet subsidiabel (artikel 20, onderdeel g, van de MDIEU). Verbruiksgoederen zijn goederen die na eenmalig gebruik ‘op’ zijn. Een voorbeeld hiervan is catering. Deze kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de toeslag voor overhead. Goederen die herhaaldelijk gebruikt kunnen worden, zijn dus geen verbruiksgoederen. Voorbeelden hiervan zijn flyers en t-shirts. De kosten hiervoor zijn wel subsidiabel, tenzij deze onredelijk of niet noodzakelijk zijn (zie verder artikel 20 van de MDIEU).

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.