Wij hebben de 20.000 euro subsidie voor de sectoranalyse aangevraagd. Zijn wij daarmee ook verplicht om een aanvraag te doen voor een activiteitenplan?

Nee, het is niet verplicht om subsidie aan te vragen voor een activiteitenplan. De vaste subsidie van 20.000 euro voor een sectoranalyse is bedoeld als een steun in de rug voor sectoren die serieus overwegen een activiteitenplan op te stellen in het kader van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. Dit betekent dat er een samenwerkingsverband is gevormd en dat er een recentelijk door alle partijen ondertekende samenwerkingsovereenkomst is, specifiek voor de doelen in de MDIEU, waarin een hoofdaanvrager is aangewezen.

De aanvraag voor een sectoranalyse in oktober 2022 kan worden gevolgd door een aanvraag voor een activiteitenplan in januari-maart 2023, of indien partijen meer tijd nodig hebben door een aanvraag voor een activiteitenplan in het najaar van 2023.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.