Wie is de hoofdaanvrager?

De hoofdaanvrager kan een werkgeversorganisatie, een werknemersorganisatie of een O&O-fonds zijn die op het moment van de aanvraag minstens twee jaar bestaat. De hoofdaanvrager wordt aangewezen door een samenwerkingsverband en maakt dan ook deel uit van dit samenwerkingsverband. De hoofdaanvrager vraagt subsidie aan namens het samenwerkingsverband. U kunt dit terugvinden onder hoofdstuk 1 algemene bepalingen, onder artikel 1 begripsbepalingen in relatie met artikel 7 lid 4 van de regeling. De hoofdaanvrager die door het samenwerkingsverband is aangewezen, kan een derde partij, zoals een subsidieadviesbureau, inschakelen bij de uitvoering van taken.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.