Welke thema’s en activiteiten vallen onder duurzame inzetbaarheid?

Binnen de subsidieregeling worden in artikel 3 vier thema’s m.b.t. duurzame inzetbaarheid onderscheiden:

a) het gezond, veilig en vitaal werken bevorderen;

b) het goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap bevorderen;

c) een leven lang ontwikkelen én de arbeidsmobiliteit van werkenden stimuleren;

d) de bewustwording bij werkenden bevorderen – zowel van duurzame inzetbaarheid als van de eigen regie op de loopbaan.

De maatregelen in de activiteitenplannen dienen gericht te zijn op het structureel verankeren van de aandacht voor duurzame inzetbaarheid.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.