Welke DI activiteiten kunnen in aanmerking komen voor subsidie?

In artikel 13 van de MDIEU worden de volgende activiteiten genoemd:

  1. ontwikkelen en toepassen van sectorale instrumenten, methoden of werkwijzen inclusief het uitvoeren van onderzoek in verband hiermee;
  2. activiteiten op maat voor individuele arbeidsorganisaties;
  3. opzetten van infrastructuur om structurele duurzame inzetbaarheid te bevorderen;
  4. een communicatie- of voorlichtingsactiviteit;
  5. een kortdurende training van of workshops voor groepen; of
  6. inhoudelijke monitoring en evaluatie, niet zijnde subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 19, eerste lid, onderdeel e.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.