Welke activiteiten rond een RI&E kunnen in aanmerking komen voor subsidie?

Activiteiten die voortkomen uit de RI&E kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Denk daarbij aan het stimuleren, adviseren en voorlichten over gezond en veilig werken, bijvoorbeeld veilige werkwijzen door sectoren en brancheorganisaties voor bedrijven. Voorwaarde is wel dat uit de sectoranalyse blijkt dat deze activiteiten aansluiten bij de duurzame inzetbaarheidsproblematiek binnen een sector en/of branche.

Het maken van een plan van aanpak is een onderdeel van een RI&E en is evenals de RI&E zelf een wettelijke verplichting en daardoor dus niet subsidiabel. Verder subsidieert SZW al – via het Steunpunt RI&E – dat branches instrumenten kunnen ontwikkelen en implementeren om het bedrijven gemakkelijker te maken een RI&E op te stellen. Dit is dus ook niet subsidiabel in de MDIEU. Zie ook artikel 20, onderdeel e, van de MDIEU. Mochten branches hier mee aan de slag willen gaan dan kunnen zij zich wenden tot het Steunpunt RI&E.  

Let op! Aan deze veel gestelde vragen en antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze vragen en antwoorden is deze wet- en regelgeving altijd leidend.