Wat wordt bedoeld met een kortdurende training of workshop voor groepen?

Volgens de regeling zijn kortdurende workshops- en trainingen voor groepen subsidiabel. Met een kortdurende training of workshop wordt bijvoorbeeld een training van enkele uren tot enkele dagen bedoeld.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.