Wat valt onder de overheadkosten?

Kosten die geacht worden hieronder te vallen zijn onder meer de kosten voor projectadministratie, projectmanagement en de kosten voor de uitvoering van regelingen voor eerder uittreden. Deze kosten voor overhead mogen niet in de activiteitenbegroting bij de aanvraag te worden opgenomen en hoeven ook niet te worden verantwoord, omdat er een toeslag voor overhead wordt berekend.

Deze toeslag voor overhead wordt in de activiteitenbegroting automatisch berekend volgens de in artikel 19, eerste lid, onderdelen e en f, van de MDIEU opgenomen staffel met verschillende percentages.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.