Wat is de verhouding tussen Duurzame Inzetbaarheid en RVU in de activiteitenplannen?

Om te zorgen dat daadwerkelijk meer werkenden gezond werkend hun pensioen bereiken is het belangrijk dat er in de toekomst nog meer wordt ingezet op duurzame inzetbaarheid. Om te borgen dat sectoren in hun activiteitenplannen voldoende balans brengen in activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden is er een verhouding geregeld in de MDIEU. Zie artikel 12 lid 2 van de regeling. Van het totaal aangevraagde subsidieaanvraag moet tenminste 25% worden ingezet voor duurzame inzetbaarheid. Maximaal 75% van het totaal aangevraagde subsidiebudget mag worden ingezet als bijdrage voor regelingen voor vervroegde uittreding (RVU’s). Zo komen duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden samen in één integraal activiteitenplan per samenwerkingsverband.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.