Wat houdt de publiciteitsverplichting in?

De publiciteitsverplichting staat in artikel 5.8 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. Dit betekent dat op publicaties die horen bij het project, moet worden aangegeven dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de activiteit mede heeft gefinancierd.

Zo zorgt u ervoor dat iedereen die deelneemt aan de activiteiten redelijkerwijs op de hoogte is van het feit dat de activiteiten door de verstrekte subsidie mede mogelijk zijn gemaakt. De vermelding dient in ieder geval te staan op de eindproducten, zoals een rapport, brochure of tool. Het kan ook eventueel op tussenproducten, zoals posters, uitnodigingen, presentaties worden opgenomen.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.