Wanneer valt ‘monitoring en evaluatie’ onder de (toeslag voor) overhead en wanneer mag het als aparte activiteit in de begroting worden opgenomen?

Kosten voor “inhoudelijke monitoring en evaluatie” mogen als subsidiabele kosten in het activiteitenplan worden opgenomen als de begrote werkzaamheden zien op de uitvoering van een activiteit met betrekking tot duurzame inzetbaarheid of een vraagstuk omtrent duurzame inzetbaarheid in de sector. Dit betekent dat er een concrete, inhoudelijke onderzoeksvraag moet zijn en dat er een concreet product wordt opgeleverd in de vorm van bijvoorbeeld een rapport of verslag. 

Het is niet mogelijk om voor een activiteit een algemene kostenpost op te nemen gericht het monitoren en evalueren van de uitvoering van het project als onderdeel van het algemene projectmanagement. De kosten die hiermee gepaard gaan vallen namelijk onder de toeslag voor overhead, zie artikel 19 van de MDIEU. Deze kosten zijn dan ook niet direct subsidiabel als kosten voor monitoring en evaluatie, als bedoeld in artikel 13, onderdeel f, van de MDIEU.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.