Wanneer ontvangt de hoofaanvrager een uitnodiging voor het startgesprek van het MDIEU project ?

Binnen 2-4 maanden na de verleningsbeschikking ontvangt u van SZW/UVB een uitnodiging voor het startgesprek.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.