Wanneer kan een subsidieaanvraag voor een activiteitenplan worden ingediend?

Er worden in de periode 2021 t/m 2025 verschillende aanvraagtijdvakken voor subsidie voor activiteitenplannen opengesteld. Het derde aanvraagtijdvak voor activiteitenplannen is opengesteld in januari tot en met maart 2023.  In de periode september tot en met november 2023 wordt het vierde aanvraagtijdvak voor activiteitenplannen van samenwerkingsverbanden opengesteld. Informatie voor sectoren vindt u door de link te volgen . Nieuw is dat een apart aanvraagtijdvak voor individuele bedrijven wordt geopend, eveneens in de periode september tot en met november 2023. Informatie voor bedrijven vindt u door de link te volgen.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.