Waarom is een RVU die is gestopt voor de datum waarop de subsidieaanvraag voor een project is ingediend niet subsidiabel?

Een RVU uitkering mag niet beëindigd zijn voor de dag waarop de subsidieaanvraag is ingediend. Dit volgt uit de Algemene wet bestuursrecht. In artikel 4:29 is namelijk geregeld dat een subsidieaanvraag moet zijn ingediend vóór de afloop van de subsidiabele activiteit.

Let op! Aan deze veelgestelde vragen en antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze vragen en antwoorden is deze wet- en regelgeving altijd leidend.