Waar moet ik op letten bij een RVU-uitkering en partnerpensioen op risicobasis?

Als een pensioenregeling een partnerpensioen op zogeheten risicobasis heeft, kan er tijdens de periode tussen het moment waarop de vervroegde uittreding ingaat en de pensioendatum geen dekking voor het partnerpensioen zijn. Dit betekent dat als een werknemer overlijdt tijdens de RVU-periode, de partner niet in aanmerking komt voor een partnerpensioen. Deze situatie doet zich niet voor wanneer er sprake is van een partnerpensioen op zogeheten opbouwbasis.

Om ervoor te zorgen dat er bij een partnerpensioen op risicobasis tijdens de RVU-periode toch dekking is, zijn er de volgende oplossingen:

  • Ouderdomspensioen laten ingaan bij uitdiensttreding: De werknemer die vervroegd uittreedt, kan (een deel van) het ouderdomspensioen laten ingaan op het moment van uitdiensttreding (ingangsdatum ouderdomspensioen vervroegen). In geval van overlijden tijdens de RVU-periode is er dan sprake van dekking omdat de meeste pensioenregelingen na pensioendatum (ook bij een vervroegde pensioendatum) een partnerpensioen op opbouwbasis kennen. Bij vervroeging van het ouderdomspensioen zal de maandelijkse pensioenuitkering overigens wel lager uitvallen (omdat het pensioen eerder ingaat) en daarmee ook het partnerpensioen.
  • Ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen op opbouwbasis: Op het moment van uitdiensttreding kan een deel van het ouderdomspensioen worden uitgeruild voor een partnerpensioen (op opbouwbasis). In geval van overlijden van de werknemer tijdens de RVU-periode ontvangt de partner dan het partnerpensioen. Op het moment waarop de werknemer de oorspronkelijke pensioeningangsdatum bereikt, kan deze het partnerpensioen eventueel weer terug ruilen voor het ouderdomspensioen. Hierbij geldt wel dat het resterende ouderdomspensioen enigszins lager zal zijn door de dekking die heeft plaatsgevonden tijdens de RVU-periode en de gemiste opbouw tijdens de RVU-periode.

Bovenstaande staat los van het feit dat afgesproken kan worden, al dan niet in de cao, om de RVU uit te keren aan de partner van de RVU-ontvanger, in geval de RVU-ontvanger overlijdt voor het einde van de RVU-periode. Let wel, daarmee is niet geregeld dat er na de RVU-periode een partnerpensioen is. Vervroegen van het ouderdomspensioen of uitruil bij beëindiging van het dienstverband blijft in dit geval alsnog aan te raden.

Als u een partnerpensioen op risicobasis heeft, en u overweegt om gebruik te maken van een RVU-regeling, is het aan te raden om persoonlijk pensioenadvies in te winnen. Op die manier kunt u advies krijgen over eventuele risico’s en oplossingen.

Let op! Aan deze veelgestelde vragen en antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze vragen en antwoorden is deze wet- en regelgeving altijd leidend.