Tellen generatiepacten en ontzieregelingen mee als subsidiabele DI-activiteit?

Nee. Inkomensbestanddelen, die door de werkgever worden gefinancierd in het kader van generatiepacten (ontzieregelingen) zijn niet subsidiabel. Zie ook de algemene toelichting van de regeling bij punt 6 op pagina 28.  Kosten van het geven van voorlichting aan werkenden en het voeren van financiële adviesgesprekken zijn wel subsidiabel. Dit laatste vergroot het inzicht onder werkenden in het effect op het inkomen en pensioen als ze gebruik willen maken van een ontzieregeling. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Menukaart, deze kunt u vinden op de website van Uitvoering van Beleid.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.