Moet ik naast de standaard bijlagen, ook nog aanvullende verslaglegging omtrent het MDIEU project aanleveren voor de einddeclaratie ?

Aanvullende verslaglegging en/of toelichting bij de einddeclaratie is welkom, maar niet verplicht. De standaard bijlagen zijn voldoende.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.