Kan RVU samenlopen met een Werkloosheidsuitkering?

Als er RVU-afspraken zijn met subsidie vanuit de subsidieregeling MDIEU, is er in principe geen WW-recht. Dit omdat er voorwaarden zijn gesteld aan de manier waarop de arbeidsovereenkomst eindigt (artikel 14 van de MDIEU). Omdat de werknemer er (zowel bij individuele als collectieve regelingen) zelf voor kiest om eerder uit te treden, zal er in principe sprake zijn van verwijtbare werkloosheid en zal dus niet worden voldaan aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de WW.

Ook als RVU-afspraken buiten de subsidieregeling tot stand komen is er naar verwachting vaak geen WW-recht. Werknemers moeten immers voldoen aan alle WW-voorwaarden. Ten eerste mogen zij niet verwijtbaar werkloos zijn en ten tweede moeten zij beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt (actief solliciteren) om aanspraak te maken op een WW-uitkering. Alleen wanneer een werknemer aan deze voorwaarden voldoet, omdat deze bijvoorbeeld zwaar werk had maar wel voor lichter werk beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt, zou deze kunnen voldoen aan de voorwaarden van de WW.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.