Kan in een aanvraag MDIEU van een totale sector alleen subsidie voor RVU ten behoeve van een deelsector worden aangevraagd?

Dit is niet mogelijk. Ook niet als uit de integrale aanvraag voor de totale sector blijkt, dat de subsidieverhouding DI/RVU (25%/75%) wordt behaald. U dient voor de deelsector ook DI maatregelen op te nemen. Het activiteitenplan zal anders onvoldoende aansluiten bij de DI knelpunten en problematiek van deze deelsector, wat blijkt uit de sectoranalyse. De DI-maatregelen voor een deelsector hoeven niet te voldoen aan de 25%/75% verhouding, maar ze dienen dus wel meegenomen te worden in het integrale activiteitenplan.

Let op! Aan deze veel gestelde vragen en antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze vragen en antwoorden is deze wet- en regelgeving altijd leidend.