Kan een preventief programma in aanmerking komen voor subsidie?

Een preventief programma ter voorkoming van verzuim of productiviteitsverlies onder een bepaalde categorie werknemers kan in aanmerking komen voor subsidie. Dit is alleen mogelijk als uit de analyse van de sector blijkt dat preventieve maatregelen nodig zijn.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.