Kan een O&O-fonds samen met een werknemersorganisatie een samenwerkingsverband vormen en een subsidieaanvraag indienen?

Nee, een O&O-fonds en alleen een werknemersorganisatie is niet voldoende. De aanvraag kan pas worden ingediend door een O&O-fonds als deze als hoofdaanvrager is aangewezen door een samenwerkingsverband bestaande uit ten minste één werkgeversorganisatie en ten minste één werknemersorganisatie.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.