Kan een kortdurende training of workshop, die gevolgd wordt door een individuele werkende ook voor subsidie in aanmerking komen?

Volgens de regeling zijn kortdurende workshops- en trainingen voor groepen subsidiabel. De training dient volgens artikel 13 onder e van de regeling geschikt te zijn voor- en aangeboden te worden aan groepen werkenden. Trainingen kunnen aangeboden worden op sector- of werkgeversniveau. Het moet duidelijk zijn dat de intentie van de werkgever is om een training of workshop voor een groep aan te bieden. Het kan gebeuren dat deze training of workshop enkel wordt gevolgd door een individuele werkende, maar dit is niet wenselijk. In dit geval kunnen vraagtekens gezet worden of het een zinvolle groepstraining is.

Let op! Aan deze veel gestelde vragen en antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze vragen en antwoorden is deze wet- en regelgeving altijd leidend.