Kan een eigen bijdrage van werknemers aan een RVU-regeling gevraagd worden?

Het ligt niet in de rede om voor een RVU-regeling een eigen bijdrage van werknemers te vragen in de vorm van een premie. De mogelijkheid om RVU’s af te spreken zonder dat daarover een heffing van 52% verschuldigd is, is immers beperkt tot de periode 2021-2025. Het zou niet redelijk zijn om alle werknemers een bijdrage te vragen voor een regeling waarvan het merendeel van hen geen gebruik zal kunnen maken. Bovendien zal een eventuele eigen bijdrage uit het netto loon voldaan moeten worden. Vervolgens is de RVU belast.

Werkgevers zouden ook een bijdrage aan de kosten van een RVU kunnen vragen van de specifieke werknemers die voor een RVU in aanmerking kunnen komen. Bijvoorbeeld door deze werknemers te vragen in ruil voor een RVU verlofuren in te leveren. Waar op individuele basis een werkgever aan een werknemer vraagt het openstaande verlof in te leveren op het moment dat hij of met RVU gaat, is dit niet wenselijk. Voor de werknemer is immers de uitbetaling van gespaarde verlofuren een bron waarmee hij of zij de RVU-uitkering kan aanvullen.

Wel zou in het kader van een collectieve afspraak bijvoorbeeld een deel van de leeftijdsgebonden verlofuren worden ingezet als financieringsbron van een RVU-regeling. Dan is het van belang te weten dat dit gevolgen kan hebben voor de te ontvangen subsidie. Binnen de MDIEU kan ten hoogste 25% subsidie worden aangevraagd voor de door de werkgever gemaakte kosten van de RVU-uitkering. Vraagt een werkgever een bijdrage van de werknemer, dan moet die bijdrage in mindering worden gebracht op de subsidiabele kosten van de werkgever.

Let op! Aan deze veel gestelde vragen en antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze vragen en antwoorden is deze wet- en regelgeving altijd leidend.