Kan de cofinanciering van DI-activiteiten in een activiteitenplan ook gelden voor ingehuurde flexkrachten die vallen onder de toepassing van de sectoraanvraag?

De activiteiten hebben zoveel mogelijk betrekking op alle werkenden in de sector, dus niet alleen op werknemers in vaste dienst. Zie ook de algemene toelichting van punt 1, 4 en 5.1 op pagina’s 19, 22 en 23 van de regeling. Hierin wordt ervan uitgegaan dat u de DI-activiteiten richt op werkenden, waarmee wordt bedoeld dat de activiteiten niet alleen betrekking hebben op alleen werknemers in vaste dienst. U kunt een aanvraag indienen voor alle werkenden in de sector, inclusief flexkrachten.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.