Is marktconformiteit voldoende aangetoond als bij de openbare aanbestedingsprocedure minder dan 3 partijen inschrijven?

Voor externe opdrachten wordt de marktconformiteit van de kosten bepaald door:

  • een transparante, objectieve en niet-discriminatoire aanbestedingsprocedure; of
  • een offerteprocedure waarbij ten minste drie offertes zijn aangevraagd en beoordeeld door de subsidieaanvrager, indien deze kosten meer bedragen dan € 50.000.

Als minder dan 3 partijen inschrijven, is de aanbestedingsprocedure gevolgd en kan dus marktconformiteit worden aangetoond.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.