Is het uitbreiden/ontwikkelen van een arbocatalogus een subsidiabele activiteit?

Het ontwikkelen of uitbreiden van een arbocatalogus kan een subsidiabele activiteit zijn. Ook voorlichtings-, advies- of campagneactiviteiten kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Voorwaarde is wel dat uit het activiteitenplan blijkt dat deze activiteiten aansluiten bij de duurzame inzetbaarheidsproblematiek binnen een sector en/of organisatie. Voorts dient het te gaan om nieuwe activiteiten, danwel om het verder ontwikkelen, verrijken of bestendigen van bestaande activiteiten.

Let op! Aan deze veel gestelde vragen en antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze vragen en antwoorden is deze wet- en regelgeving altijd leidend.